cheat

Listen:
 [ˈtʃiːt]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
cheat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not play fair)fuska vitr
  (vardagligt)fiffla vitr
 I don't like playing cards with Aaron because he cheats.
 Jag gillar inte att spela kort med Aaron eftersom han fuskar.
cheat at [sth] vi + prep (do or play dishonestly)fuska i ngt, fuska på ngt vtr partikel oskj
 I can tell you that he cheats at poker every chance he gets.
 Jag kan berätta för dig att han fuskar i (or: fuskar på) poker varje chans han får.
cheat [sb] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take [sth] by deception)bedra vtr
  lura vtr
 The con man tricked the elderly woman out of her life savings.
cheat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (cheater: person who cheats)fuskare s
  bedragare s
  falskspelare s
 Ned has a reputation of being a cheat.
 Ned har ett rykte om att vara en fuskare.
cheat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dishonest act)svek s
  falskhet s
  otillförlitlighet s
  otillräcklighet s
cheat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (video games: trick to win, etc.)knep s
  trick s
  fusk s
 This website gives you all the best cheats for the game.
 Den här webbsidan ger dig alla fusk till spelet.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: find a cheat [code, patch], can use a cheat sheet on the [exam, test], You're a [lousy, rotten, no-good, dirty] cheat!, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "cheat" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'cheat'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: fear | spoil

Reklam

Rapportera en olämplig annons.