countdown

Listen:
 [ˈkaʊntdaʊn]


På den här sidan: countdown, count down

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
countdown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (backwards count)nedräkning s
 The crowd held their breath as the countdown to launch began.
countdown nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (period before a deadline) (bildligt)nedräkning s
 We're in the final days of the countdown to deadline, so we need to really buckle down.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
count down to [sth] vi phrasal + prep figurative (prepare for, anticipate [sth])räkna ner till ngt vbal uttr
  räkna dagarna tills ngt
 As soon as one birthday is over, Tommy starts counting down to the next one.
count down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (count back to zero)räkna ner vitr partikel
count [sth] down vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (count backwards to event)räkna ner till ngt vbal uttr
 It was almost midnight on New Year's Eve; the crowd in Times Square was counting down the seconds.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "countdown" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'countdown'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: across | drill

Reklam

Rapportera en olämplig annons.