draft

Listen:
 [ˈdrɑːft]


På den här sidan: draft, draught

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (provisional written version)utkast s
  (vardaglig)kladd s
 He was on his third draft of the speech, but still wanted to make some changes.
 Han var inne på talets tredje utkast, men han ville fortfarande göra några ändringar.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (provisional sketch)skiss s
 Some painters sketch many drafts before they start the final painting.
 Vissa konstnärer gör många skisser innan de börjar måla den slutgiltiga tavlan.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (draught: current of air)drag, luftdrag s
 Do you feel a draft? There must be a window open somewhere.
 Känner du ett drag (or: luftdrag)?
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (draught of beer, ale)öl, fatöl s
  fat- s
 He ordered four more drafts for him and his friends.
 Han beställde fyra öl (or: fatöl) till till sig och hans kompis.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (draught: beer, etc. served from a tap) (fatöl, fatcider etc)fat- s
 The bar serves draft as well as bottles.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Alva gillar inte den puben eftersom de inte har fatöl.
draft n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (beer: draught, on tap) (förled)fat- s
  på fat prep + s
 This is draft beer; it isn't from a bottle.
 Det här är fatöl. Det kommer inte från en flaska.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banking: check)växel s
  bankväxel s
  postremissväxel, postväxel s
 Do you think you could send a banker's draft?
 Tror du att du kan skicka bankväxel?
draft,
the draft
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (compulsory military service) (kalla in trupper)inkallelse s
  (tillfälligt uppdrag)kommendering s
 There hasn't been a military draft since the Vietnam War.
 Det har inte varit någon inkallelse sedan Vietnamkriget.
draft [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write preliminary version)skriva ett utkast vbal uttr
 Let me draft a letter and I'll show it to you before I send it.
 Låt mig skriva ett utkast på ett brev och visa det för dig innan jag skickar det.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
draft,
draft of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, literary (intake of smoke, liquid) (vätska)klunk s
  (tobaksrök)bloss, drag s
  (luft)andetag, andedrag s
 She took a draft of the elixir.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (select group)uttagning s
  grupp, lag s
 We got a good draft of players this year.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (sports: selection of players)uttagning s
 The NBA draft is a big day for those who hope to play professionally.
draft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reinforcement)detachering s
  styrka, grupp s
  förstärkning s
 We need a fresh draft of troops to deal with this situation.
draft,
UK: draught
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (depth needed for ship)djupgående s
draft,
UK: draught
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
US (horse: pulls cart)drag- s
 The draft horses pulled the plow.
draft,
UK: also draught
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(draw plans)skissa, skissera vitr
 Before he creates final drawings, he drafts quickly.
draft viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (racing: follow closely)köra bakom en annan bil vbal uttr
  (informell, slang)slipstreama, drafta vitr
 The car drafted on the car in front of him to save fuel and build up speed.
draft viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (write legal documents)skriva juridiska dokument vbal uttr
 Legal assistants not only review, they draft on behalf of the senior staff.
draft [sth],
also UK: draught
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(sketch)skissa, skissera vtr
 The architect drafted a sketch of the building.
draft [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (select)välja vtr
  ta ut vtr partikel skj
 He drafted three of the boys to help him with unloading.
draft [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (select for military service) (till militärtjänst)inkalla vtr
  (militärt: till plats)utkommendera vtr
 He was drafted and went to fight in Europe in World War II.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
draught nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (draft: current of air)drag, luftdrag s
 A draught of cold air blew in through the chimney.
draught nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (draft of beer on tap) (öl)tappning s
 I'd like a pint of draught and some chips, please.
draught n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." UK (beer: draft, on tap) (förled)fat- adj
draught,
draught of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, literary (draft: intake of smoke, liquid)drag s
  utsug s
  luftdrag s
draughts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK, uncountable (board game: checkers)damspelsbricka s
 The boys passed the time by playing draughts.
draught nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (playing piece for draughts)dam, dambricka s
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
draught nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK (draft: of ship's hull) (sjöfart)drag s
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: draft the plans for a [new school, skyscraper], [an initial, a preliminary] draft (of), burned his draft papers, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "draft" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'draft'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: fear | spoil

Reklam

Rapportera en olämplig annons.