draw

Listen:
 [ˈdrɔː]


För verbet: "to draw"

Preteritum: drew
Perfekt particip: drawn

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
draw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sketch, do drawings)rita vitr
  skissa vitr
 The artist picked up a sketch pad and began to draw.
 Konstnären tog upp ett skissblock och började rita.
draw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sketch a picture)rita vtr
  teckna vtr
 I like to draw trees on my school books.
 Jag gillar att rita träd på mina skolböcker.
draw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take out a weapon)dra vtr
 The cowboy drew his gun to show that he was serious.
 Cowboyen drog sin pistol för att visa att han menade allvar.
draw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attract)dra vtr
  attrahera vtr
  dra till sig vbal uttr
 Fights usually draw large crowds.
 Slagsmål drar ofta stor publik.
draw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (elicit, arouse)framkalla vtr
  väcka vtr
  locka fram vtr + prep
 Racial remarks will usually draw anger from others.
 Rasistiska kommentarer framkallar ofta ilska från andra människor.
draw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tie a game)spela oavgjort vitr + adv
 Neither team won the game; they drew.
 Inget av lagen vann matchen. De spelade oavgjort.
draw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attraction) (vardaglig)dragplåster s
  attraktion s
 The governor's speech was a big draw, so there were many people in attendance.
 Guvernörens tal var ett stort dragplåster, så det fanns mycket folk i publiken.
draw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tied game)oavgjord match s
  (vardaglig)oavgjort s
 The football match was a draw.
 Fotbollsmatchen slutade oavgjort.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
draw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (power to attract)attraktionskraft s
  dragkraft s
 The man had some sort of draw on women that we couldn't understand.
draw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lots; drawing)lottning, lottdragning s
  lotteri s
 A draw was used to create four teams. She won the draw for the blueberry pie.
draw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smoking: inhalation)bloss s
  drag s
 A draw of cigarette smoke is often followed by a cough.
draw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (removal of a gun)drag, dragning s
 The cowboy had a quick draw and shot the other cowboys first.
draw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pull)lottdragning s
  drag s
 His draw of a four from the hat put him on team four.
draw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (gully)ravin s
  klyfta s
 The horsemen are waiting in the draw behind that hill.
draw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American football) (amerikansk fotboll)typ av fintande passning s
 The quarterback called for a draw, and ran to his left.
draw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sketch)rita vitr
  teckna vitr
 She likes to spend her time drawing.
draw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (approach)närma sig vitr partikel
  komma närmare vtr + adv
 As he drew close to home, he heard the sound of the fire.
draw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take out a weapon)dra vitr
 The cowboy drew quickly.
draw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (select [sth] by lots)dra vitr
  lotta vitr
 We will draw from a hat to see who goes on which team.
draw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (contract, wrinkle)dra ihop vitr + prep
  (på pannan)rynka vitr
  (på munnen)snörpa vitr
 She drew her brow in deep thought.
draw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tea: brew)dra vitr
  stå och dra vbal uttr
 Leave the tea alone! Just let it draw.
draw from [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (takes, gets ideas from)härleda ngt från ngt vtr + prep
  anspela på ngt vtr partikel oskj
  hämta ngt från ngt vtr + prep
draw vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pull [sth] behind oneself)dra vtr
  släpa vtr
 The truck is strong enough to draw a one-ton trailer.
draw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extract [sth])ta vtr
  (låta rinna)tappa vtr
 Before people had running water in their homes, they would have to go to a well to draw water.
draw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (curtain, drapes: pull shut)dra för ngt vtr + prep
 Each night they draw the curtains.
draw vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take, obtain)vtr
  ta, hämta vtr
 He draws inspiration from his past.
draw vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (withdraw money)dra vtr
  ta ut vtr partikel skj
 He draws fifty dollars from my account every Friday.
draw vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (earn)tjäna vtr
  inbringa vtr
 He draws a large salary.
draw vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (formulate)dra vtr
 You can draw whatever conclusion you want, but I believe that he did it.
draw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (select [sth])dra vtr
  välja vtr
 Let's draw sticks to see who has to go. Longer stick wins.
draw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cards: take out)ta vtr
  dra vtr
  välja vtr
 She drew a card from the top of the deck.
draw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bow: bend to shoot arrow)spänna vtr
 The archer draws his bow, and then releases the arrow.
draw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tea: brew)låta dra vtr + vitr
  låta stå och dra vbal uttr
 She never draws the tea properly - it's always too weak.
draw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bow: pull across strings)dra vtr
 Lisa drew her bow gently across the strings of her violin.
draw [sth] from [sth] vtr + prep (extract from)dra ut ngt från ngt vbal uttr
  ta upp ngt från ngt vbal uttr
 Martha drew water from the well.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: draw on [paper, a school desk, the wall, the table], a [score, no-score, scoreless] draw, draw with [a pencil, graphite, charcoal], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "draw" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'draw'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: across | drill

Reklam

Rapportera en olämplig annons.