grind

Listen:
 [ˈgraɪnd]


För verbet: "to grind"

Preteritum: ground
Perfekt particip: ground

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pulverize)pulvrisera vtr
  (i kvarn)mala vtr
  smula sönder, smula vtr
  (med mortel etc)krossa vtr
 The old windmill was used to grind wheat back in the 19th century.
 Den gamla kvarnen användes för att mala vete på artonhundratalet.
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wear by abrasion)skrapa vtr
  riva vtr
  skava vtr
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (meat: turn to mince)mala vtr
 Maggie ground meat for the burgers while Tom fired up the grill.
 Maggie malde kött för burgarna medan Tom satte eld i grillen.
grind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rub together harshly) (bildlig)mala vitr
  skära vitr
 Shifting carelessly always made the gears grind in the old car.
 Att växla ovarsamt gjorde så att växlarna skar på den gamla bilen.
grind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (monotonous work, routine)rutinjobb s
  (vardagligt)knog, kneg, slit s
 After Sunday, it's back to the regular grind at work.
 Efter söndag, så är det tillbaka till rutinjobbet.
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn a crank to operate)veva vtr
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
grind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grain size of coffee)malning s
  (små korn)finmalning s
  (större korn)grovmalning s
 The french press uses a coarser grind than the one Heather has.
grind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dance)dansa vitr
 The college kids spent their weekends drinking and grinding at the clubs instead of studying.
grind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (poker strategy)spela poker på ett visst sätt -
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shape by friction)snida vtr
  karva vtr
  skära vtr
 Fred worked at the eye doctor's office and ground lenses for a living.
grind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (knife, blade: sharpen)slipa vtr
  vässa vtr
 The chef uses a whetstone to grind his kitchen knives.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: time to get back to the grind, well, back to the grind!, the [weekly, daily] grind, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "grind" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'grind'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: fear | spoil

Reklam

Rapportera en olämplig annons.