handle

Listen:
 [ˈhændəl]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
handle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tool, object: place to grip)handtag, grepp s
  (långt handtag)skaft s
 Grab the axe by the handle and swing.
 Greppa tag om yxans handtag (or: grepp) och svinga.
handle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (door)dörrhandtag, handtag s
  (runt)dörrved s
 He turned the handle to open the door.
 Han vred om dörrhandtaget (or: handtaget) för att öppna dörren.
handle [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deal with: physically)hantera vtr
 Can you handle all the plates, or should I help you?
 Kan du hantera alla tallrikarna, eller ska jag hjälpa dig?
handle [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold)hålla vtr
  ta tag i v uttr
  röra vtr
 Don't handle that vase. You might drop it.
 Rör inte den vasen. Du kanske tappar den.
handle [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feel, touch) (vardagligt)känna på vtr partikel oskj
  (vardagligt)ta i vtr partikel oskj
  beröra vtr
 I like to handle a fabric for some time before I buy it.
 Jag gillar att känna på ett material ett litet tag innan jag köper det.
handle [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (deal with) (vardagligt)sköta om vtr
  (vardagligt)ha hand om, ta hand om vbal uttr
  (mer formellt)handha vtr
  (ofta juridiskt eller politiskt)omhänderta vtr
 She handled all the finances for the family.
 Hon hade hand om (or: tog hand om) alla ekonomiska ärenden åt familjen.
handle [sth],
handle doing [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cope with)hantera vtr
  (vardagligt)handskas med vtr
 He couldn't handle the emotional effect of his father's death.
 Han kunde inte hantera den emotionella påverkan som hans fars död innebar.
handle [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (trade, deal in)handla med ngt vtr partikel oskj
  (vardagligt)sälja vtr
 This shop only handles designer furniture.
 Den här affären säljer enbart designade möbler.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
handle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (identity, pseudonym)anropssignatur s
 His short wave radio handle was MadMax.
handle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (perform in a certain way)fungera vitr
  arbeta vitr
  (vardagligt)funka vitr
 Our new car handles well on these twisty mountain roads.
handle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover subject matter)behandla vtr
 This magazine handles current issues in education.
handle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (respond to)hantera vtr
  (vardagligt)handskas med vtr
 The politician handled the difficult question by not answering it.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: handle [with care, carefully], a [door, carrying, suitcase, bag, rake, knife] handle, a handle grip, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "handle" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'handle'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: fear | spoil

Reklam

Rapportera en olämplig annons.