load

Listen:
 [ˈləʊd]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weight)last s
  börda s
 She carried the heavy load up the hill.
 Hon bar den tunga lasten uppför kullen.
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cargo)last s
  fraktlast s
 The truck driver picked up a load at the dock.
 Lastbilschauffören plockade upp en last vid lastkajen.
loads nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (great quantity)jättemånga spl
  (bildligt)tusentals spl
 Have you ever seen a shooting star? I've seen loads.
 Har du någonsin sett ett stjärnfall? Jag har sett jättemånga.
loads of nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (great quantity) (vardaglig)massor av spl + prep
  mängder av spl + prep
  (vardaglig)högvis, lass s
 I spent loads of money when I went shopping.
 Jag spenderade massor av pengar när jag gick och shoppade.
loads advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (a lot, greatly) (vardaglig)massvis adv
  mycket adv
  (vardaglig)jättemycket adv
 I miss you loads.
 Jag saknar dig jättemycket.
load [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill)lasta vtr
 The men loaded the truck and then drove away.
 Männen lastade lastbilen och körde sedan iväg.
load [sth] onto [sth],
load [sth] into [sth]
vtr + prep
(put: [sth] to be transported)lasta ngt på ngt vtr + prep
  (vardaglig)lassa vtr
 They loaded the goods into the delivery truck.
 De lastade godset på fraktlastbilen.
load [sth] with [sth] vtr + prep (fill with [sth])lasta vtr
  (vardaglig)lassa vtr
  fylla vtr
 We loaded the wheelbarrow with bricks.
 Vi lastade skottkärran med tegelstenar.
load,
load of washing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(laundry)tvättlass, lass s
  omgång tvätt s
 He emptied the washing machine, hung the clothes to dry and put in another load.
 Han tömde tvättmaskinen, hängde upp kläderna och satte igång en ny omgång tvätt.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
load,
-load
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often as suffix (measure: how many)lass s
 I estimate that there are 50 truck-loads of dirt here.
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (quantity, weight borne)vikt, tyngd s
  belastning s
 The pillars of the building support the load of the floors above.
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (stress) (bildlig)börda, tyngd s
  stress s
 He felt the load lifted off of him when he finished his last exam.
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount of work assigned)arbetsbörda s
 I have a heavy load this semester.
load nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (charge for a gun)laddning s
 The boy prepared the next load for the soldier.
load viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take on cargo)lastas vitr
 Trucks must pull up to the dock to load.
load viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take on passengers)ta ombord passagerare vbal uttr
 The ship is loading at the pier.
load viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (charge: a firearm)ladda om vitr partikel
 The soldier stopped firing so that he could load.
load viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (web page)laddas vitr
load [sb] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (burden)belasta vtr
  betunga vtr
  tynga vtr
 The managers loaded his employees with projects.
load [sth] (with [sth]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (supply in abundance)fylla vtr
  överösa vtr
  överhopa vtr
 The spring rains loaded the trees with fruit.
load [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (web page)ladda vtr
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: load the [car, truck, trailer], [a heavy, a wide, an oversize, a double] load, front-load [washer, dryer], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "load" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'load'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: taste | wing

Reklam

Rapportera en olämplig annons.