look

Listen:
 [ˈlʊk]


På den här sidan: look, look!

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
look viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cast eyes in a direction)se vitr
  titta vitr
 He looked to his right.
 Han tittade åt höger.
look viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cast eyes upon sthg)se vitr
  titta vitr
 He looked at the flower.
look viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (examine visually)se vitr
  titta vitr
  (vardagligt)kolla vbal uttr
  (vardagligt)ta en titt vbal uttr
 Let me look to see if there is a water leak.
 Låt mig kolla om det finns en vattenläcka.
look at [sb/sth] vi + prep (watch, direct attention to)se på vitr + prep
  titta på vitr + prep
  (vardagligt)kolla på vitr + prep
 Look at me when I'm talking to you!
 Titta på mig när jag pratar med dig!
look in [sth],
look into [sth]
vi + prep
(see inside [sth])titta i ngt vtr + prep
  titta in i ngt vbal uttr
 Frank looked in the fridge to see if there was any milk.
 Frank tittade i kylen för att se om det fanns någon mjölk.
look viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: appear to be)se ut vitr partikel
  verka vitr
 James looked tired when he arrived last night.
 James såg trött ut när han kom fram igår kväll.
look viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: appear)se ut vitr partikel
 Marina looks awful in that outfit.
 Marina ser förfärlig ut i den utstyrseln.
Look interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (when making a point) (vardagligt)titta här interj
  hör här interj
look nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of looking)blick s
  ögonkast s
  titt s
  (i uttryck: kasta ett öga)öga s
 The blonde girl noticed Dan's look and returned it.
 Den blonda tjejen lade märke till Dans blick och besvarade den.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
look nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expression directed at [sb])blick s
  ögonkast s
  titt s
 She silenced him with an angry look.
look nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (visual examination) (vardagligt)titt s
  (vardagligt)koll s
  undersökning s
  inspektion s
 Zara had no chance of a look at the text before the exam.
look nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (appearance)utseende s
 The children's toy had the look of a real phone.
look nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long: gaze, stare) (kortare)titt s
  blick s
 The child's look was starting to make Josh feel very uncomfortable.
look nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fashion: style)stil, klädstil s
  (vardagligt, lånord)look s
 I like her look; it is part urban, part punk.
looks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (physical attractiveness)utseende s
 Joe is a handsome guy, but he uses his looks to get what he wants.
look to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (seek, intend)se sig om efter ngt vbal uttr
  leta efter ngt vtr partikel oskj
 Richard was looking to find a job at the local factory.
look viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (to front on) (något litterärt)vetta vitr
  se ut mot, ha utsikt mot vbal uttr
  vända vitr
 This house has five windows that look to the street.
look at [sth] vi + prep figurative (examine, deal with) (bildlig: handla om)titta på vitr + prep
 This article looks at similarities in the work of these two philosophers.
look to [sth] vi + prep figurative (pay attention to) (bildlig)blicka mot ngt vtr + prep
  fokusera på ngt vtr + prep
 Ben decided that the past was behind him and that it was time to look to the future.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
look! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (used for drawing attention) (se)Titta! interj
  (varning)Se upp! interj
  Hör här! Lyssna! interj
 Look! I think it's a UFO!
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: look at [her, the picture, the professor], a [cold, menacing, funny, flirty, frightened, strange] look, come visit our new-look [store, restaurant], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "look" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'look'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: across | drill

Reklam

Rapportera en olämplig annons.