'means' är ett alternativt uttryck för 'mean'. Du hittar det i en eller flera av raderna nedan.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (word: signify)betyda vtr
  mena vtr
 What does the word 'available' mean?
 Vad betyder ordet "tillgänglig"?
mean to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (intend)mena vitr
  (något formell)ämna vitr
 I'm sorry. I never meant to hurt you.
 Jag är ledsen. Jag menade inte att såra dig.
mean to vi + prep (intend)mena vitr
  (något formell)ämna vitr
 Did I just step on your foot? Sorry. I didn't mean to.
 Gick jag på din fot? Förlåt. Jag menade det inte.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (signify)betyda vtr
  mena vtr
 A green light means "go."
 Ett grönt ljus betyder "gå".
mean [sth],
mean that [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with a clause: signify)betyda vtr
 When the dog barks, it means that there is danger nearby.
 När hunden skäller betyder det att det finns en fara i närheten.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say sincerely)mena vtr
 I really mean it when I say you're beautiful.
 Jag menar det verkligen när jag säger att du är vacker.
mean [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allude to)avse vtr
 I don't mean her, I mean her husband!
 Jag avser inte henne, jag avser hennes man!
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stingy, miserly)snål adj
  (omodern)ogin adj
  (omodern)knusslig adj
 He is a mean man, unlike his generous brother.
 Han är en snål man, till skillnad från hans generösa bror.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (malicious, unkind)elak adj
  ful adj
  (omodern)tarvlig adj
 That was a mean thing you did.
 Det där var en elak sak som du gjorde.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inferior)dålig adj
  undermålig adj
 That's a mean imitation of an artwork.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (low in rank, station)simpel, enkel adj
  oansenlig adj
 My grandmother was just a mean factory worker.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (base)simpel adj
  tarvlig adj
 His motives are mean and vile.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ill-tempered)vresig adj
  ovänlig adj
  elak adj
 He has a mean disposition, and grumbles at everything.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (malevolent)elak adj
 He has a mean streak - you can see it in his eyes.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shabby)sjabbig, sjaskig adj
 She was dressed in old and mean clothes, but was still the prettiest girl there.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (impressive) (slang)grym adj
  fantastisk adj
 The bartender makes a mean martini.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (skilful) (slang)grym adj
  skicklig adj
 That Frank is a mean bricklayer.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intermediate, average)medel adj
 The mean score on the test was 70%.
mean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (middle point)medel-, medel s
 Today's temperature is near the mean for this time of year.
mean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: average)medel s
 The mean is the average value of a set of numbers.
means nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (method, tool)medel s
 Earning a degree is a means to an end. With his tools and his brain, he had the means to repair any stove.
means nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (financial resources)medel s
  pengar s
 Kevin lacks the means to buy a sports car.
means nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (methods, way)medel s
 "The end justifies the means."
mean to do [sth] vi + prep (be determined)ska vitr
  ha för avsikt, vara fast besluten vbal uttr
  (något formell)ämna vitr
 I mean to win that race, even if it kills me!
mean (to do [sth]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (intend)avse vtr
  (något formell)ämna vtr
  (vardaglig)tänka vtr
 Tony means to finish his drink in one gulp.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entail)innebära vtr
  betyda vtr
  medföra vtr
 A delay in our flight means a missed connection.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (likely to result in)betyda vtr
 This means war!
mean doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with gerund: involve)innebära att göra ngt vbal uttr
  betyda att göra ngt vbal uttr
 No, I can't take you to your sister's house now, as that would mean driving across town and back in the rush hour.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "means" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'means'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: hurt | spot

Reklam

Rapportera en olämplig annons.