pinch

Listen:
 [ˈpɪntʃ]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
pinch [sb],
pinch [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(squeeze with fingers)nypa vtr
  klämma vtr
pinch [sth] (from [sb/sth]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK, informal (steal) (informell)sno vtr
  (informell, omodern)norpa, knycka vtr
  (vardaglig)stjäla vtr
 I pinched these flowers from the park!
pinch [sth] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (break off)nypa av vtr
  (tomatskott)tjuva vtr
 Lucy pinched a piece of cookie dough from the ball and placed it on the baking tray.
pinch [sth] in [sth] vtr + prep (trap sharply)klämma ngt i ngt vtr + prep
 He pinched his fingers in the car door as he closed it.
pinch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (shoes: be tight)klämma vitr
  sitta åt vitr
 These shoes pinch.
pinch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (squeeze with fingers)nypning s
  klämning s
 Paul's pinch was a warning to Daniel to stay quiet.
pinch,
pinching
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(painful squeezing sensation)nypning s
  klämning s
  knipning s
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
pinch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (touchscreen finger movement)nypa vtr
  (vardagligt)pincha vtr
 You pinch to zoom in or out.
pinch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (arrest) (familjärt)haffa vtr
  gripa vtr
 The police pinched Ben trying to steal wine from the local supermarket.
pinch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shoes, clothes: be tight)klämma vtr
  sitta åt vtr partikel osklj
 These shoes are pinching me.
pinch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usually passive (affect with discomfort)påverka vtr
 Many households have been pinched by the recession.
pinch [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (squeeze with fingers)nypa, knipa vtr
 Michael pinched his little sister and made her cry.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: gave him a pinch on the [cheek, butt], a [hard, painful] pinch, a bruise from the pinch, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "pinch" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'pinch'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: fear | spoil

Reklam

Rapportera en olämplig annons.