rate

Listen:
 [ˈreɪt]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measurement, ratio)antal, tal s
  frekvens s
  grad s
 The birth rate is steadily increasing.
 Födelsetalet (or: Födelseantalet) ökar stadigt.
rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (price, fee)pris s
  avgift s
  taxa s
  kostnad s
 What is your rate for this service?
 Vad är din avgift för den här servicen?
rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (speed, pace)takt s
 The rate of growth is amazing.
 Tillväxttakten är fantastisk.
rate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (film, etc.: classify)klassificera vtr
  (vardaglig)klassa vtr
 All new films must be rated by the censors before they can be screened in public.
 Alla nya filmer måste klassificeras av censorerna innan de kan visas för allmänheten.
rate [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (evaluate)utvärdera vtr
  betygsätta vtr
  klassa vtr
 The boss will rate your performance.
 Chefen kommer att utvärdera din prestationsförmåga.
rate [sth] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (book, film: give a rating)ge ngt omdöme vtr + s
  recensera vtr
 I rate this book five stars.
 Jag ger den här boken fem stjärnor i omdöme.
rate [sth] [sth],
rate [sth] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(film, etc.: classify)klassificera vtr
  (vardaglig)klassa vtr
 The board rated the movie "R."
 Nämnden klassificerade den här filmen som barnförbjuden.
rates nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK (property tax)fastighetsskatt s
 Rates are levied on business property.
 Fastighetsskatten jämkas för företagsfastigheter.
rate [sb/sth] [sth],
rate [sb/sth] as [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be ranked)klassa vtr
  ranka vtr
  räkna vtr
  anse vtr
 He rates second in the world.
 Han rankar tvåa i världen.
rates nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK (public utility charges)kommunalskatt s
 Rates are high for property in this area.
 Kommunalskatten är hög för fastigheter i det här området.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rank, class)rank s
  klass s
 Leo's rate in the Navy is E3.
rate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be important)räknas vitr
  ha någon betydelse vbal uttr
  (vardaglig)spela någon roll vbal uttr
 His concerns do not rate.
rate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assess numerically)ranka vtr
  betygsätta vtr
  gradera vtr
  bedöma vtr
 Movie critics rate films on a scale of one to five.
rate [sth] (at) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assign a financial value to)uppskatta vtr
  värdera vtr
 The company value was rated at 10 million dollars.
rate [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consider)betrakta vtr
  anse vtr
  räkna vtr
 I rate him among my friends.
rate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (merit)förtjäna vtr
 She rates consideration.
rate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grade)betygsätta vtr
 The teacher rated her paper an "A".
rate [sth] at [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (tax)taxera vtr
 The property was rated at £5 a year.
rate [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (esteem)uppskatta vtr
 I know he's one of the most famous directors of all time, but I don't rate him.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: rate your [experience, purchase], [pay, tax, interest, divorce, unemployment, growth, exchange] rate, rate the [services, product, restaurant], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "rate" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'rate'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: fear | spoil

Reklam

Rapportera en olämplig annons.