report

Listen:
 [rɪˈpɔːrt]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (account) (formell)redogörelse s
  (vardaglig)berättelse s
 His report of the car accident was different from hers.
 Hans redogörelse för bilolyckan var annorlunda från hennes.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (news)rapport s
  rapportering s
 The news report only told one side of the story.
 Nyhetsrapporteringen berättade bara en sida av historien.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school paper)uppsats s
 His report for history class was eight pages long.
 Hans uppsats för historieklassen var åtta sidor lång.
report [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (journalist: make public)rapportera vtr
 The journalist reported each new development in the talks.
 Journalisten rapporterade varje ny utveckling under mötet.
report viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (news: make public)vara reporter vtr + s
  skriva nyhetsrapport vtr + s
 The war correspondent was becoming tired of reporting and wanted to write poetry instead.
 Krigskorrespondenten höll på att bli trött på att vara reporter och ville skriva poesi istället.
report on [sth/sb] vi + prep (give critical account of)rapportera om ngt/ngn vtr partikel oskj
  ge en rapport om ngt/ngn vbal uttr
 We will report on this in more detail in our next issue.
report [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crime: denounce to police)anmäla vtr
  rapportera vtr
 The insurance company asked Helen if she had reported the theft of her car.
 Försäkringsbolaget frågade Helen om hon hade anmält bilstölden.
report [sth] to [sb] vtr + prep (crime: denounce)anmäla vtr
  rapportera vtr
 She reported the crime to the police.
 Hon rapporterade brottet till polisen.
report [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give official notification)rapportera vtr
  meddela vtr
  informera om ngt vtr partikel oskj
 You must report any accidents in the workplace.
report viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (arrive: for military duty)rapportera vitr
 You need to report to barracks by three o'clock on Friday.
 Du måste rapportera till kasernen innan klockan tre på fredag.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (announcement)meddelande s
 The report of the new services will appear in the local newspaper.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rumor)rykte s
 There were reports of a massacre, but nobody could confirm them.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound, noise)knall s
  smäll s
  skräll s
 The report of the explosion could be heard in the distance.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (student grades)betyg, betygsdokument s
 The report showed that he had four A's and two B's.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weather)väderleksrapport, väderrapport s
  (vardaglig)vädret s
 Do you know the weather report for this weekend?
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (company: information)rapport s
  redogörelse s
  berättelse s
 According to the quarterly report, the company is doing quite well.
report viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (show up)inställa sig vitr partikel
  anmäla sig vitr partikel
  (vardaglig)komma vitr
 Yes, he reports promptly every day at seven o'clock.
report for [sth] vi + prep (show up)inställa sig vitr partikel
  anmäla sig vitr partikel
  (vardaglig)komma vitr partikel
 You must report for work on time.
report,
report that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: give an account of)berätta vtr
  rapportera vtr
  ange vtr
 He reported that he saw the tall guy hit the other person first.
report [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (communicate)rapportera vtr
  berätta vtr
  meddela vtr
  relatera vtr
 She reported everything that they had decided, so he was in the picture.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: report the [accident, robbery, incident, news], a [newspaper, TV, website, press, sales, financial, government] report, report (back) to the [owner, boss, principal, officer], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "report" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'report'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: stay | spur

Reklam

Rapportera en olämplig annons.