stocking

Listen:
 [ˈstɒkɪŋ]


För verbet: "to stock"

Present Participle: stocking

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
stocking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long sock)strumpa, långstrumpa s
stockings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (pantyhose)långstrumpor spl
 Roberta was wearing stockings under her skirt.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: equity) (specifikt)aktie s
  (allmänt)värdepapper s
  (specifikt)obligation s
 The company will issue stock and cease to be a private firm.
 Företaget kommer att ge ut aktier och sluta vara ett privat företag.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (store of merchandise)lager, varulager s
 Do we have enough large sizes in stock?
 Har vi tillräckligt med stora storlekar på lager?
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (supply)lager s
  tillgång s
 We have a good stock of farm tools and seeds.
 Vi har ett bra lager med lantbruksverktyg och utsäde.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (merchandise on hand)inventarie s
  lager s
 Our stock is low because Christmas is only days away.
 Vårt inventarie är så lågt för att julen bara är några dagar bort.
stocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (for-sale inventories)aktier spl
  andelar spl
stock n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (item: from existing stock)på lager, i lager prep + s
 It is not a special order, but a stock item.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Låt mig se om vi har några på lager.
stock [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry merchandise) (vardagligt)ha på lager vbal uttr
  lagra vtr
 We stock a wide selection of musical instruments.
 Vi har ett brett utbud av musikinstrument på lager.
the stocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (punishment device)stock s
  (specifik)straffstock s
Anmärkning: Used with a singular or plural verb
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
stock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of theater, repertory) (förled)teater- adj
 The actor will tour with a stock company this summer.
stock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of livestock)kreaturs-, boskaps- adj
 The farmer hired a new stock hand.
stock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ordinary, common)vanlig adj
  (bildlig)grå adj
  standard adj
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paper)papper s
 We should print the announcement on a good, heavy stock.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (ancestry)släkt, familj s
  stam s
 He comes from poor but noble stock.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (broth) (vardagligt)buljong s
  fond s
 The chicken stock will give the rice a nice taste.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (lineage)familj, släkt s
 His stock can be traced back to a small town in Ireland.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of a shotgun)kolv s
 The stock of the shotgun had notches representing the coyotes he had shot.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (repertory)repertoar s
 The actor will tour with a stock company this summer.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (livestock) (vardagligt)boskap, boskapshjord s
  kreatursbesättning s
 All of our stock are purebred animals.
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (piece of wood)stock s
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (photographic film)film, kamerafilm s
  råfilm s
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plant: source of cuttings)moderplanta, moderväxt s
stock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flower: Gillyflower)lövkoja s
stocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (frame holding an animal still)fålla s
  staket s
stocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (frame for a boat under construction)byggnadsställning s
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
stock vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (replenish)fylla på vtr partikel skj
  (djurbestånd)föröka vtr
  (djurbestånd)låta återhämta sig vbal uttr
 When the truck unloads we can stock the shelves with new merchandise.
stock vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (supply)förse vtr
 The relief agency will stock the mission with food and other supplies.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonyms: hosiery, more...
Collocations: make good stocking stuffers, buy stocking stuffers for Christmas, went outside in her stocking feet, more...

Forumdiskussioner med ord(en) "stocking" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'stocking'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: own | rough

Reklam

Rapportera en olämplig annons.