tap

Listen:
 [ˈtæp]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
tap (UK),
faucet (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(water faucet)kran s
  tapp s
 Robert turned on the tap and let the water run into the sink.
 Robert satte på kranen och lät vattnet rinna ner i handfatet.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (knock made with finger)knackning s
 Linda heard a tap at the window and looked up to see the postman with a parcel for her.
 Linda hörde en knackning på fönstret och tittade upp för att se brevbäraren med ett paket till henne.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (poke or pat)klapp s
 Jim felt Peter's tap on his shoulder and turned to see what he wanted.
 Jim kände Peters klapp på sin axel och vände sig om för att se vad han ville.
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rap with fingers)knacka vtr
  slå lätt vtr + adv
 Jessica tapped the door before going in.
 Jessica knackade på dörren innan hon gick in.
tap [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (poke, pat)klappa vtr
 Harry went up to Catherine and tapped her on the shoulder. Beth tapped the icon for the app she wanted to open on her phone screen.
 Harry gick fram till Catherine och klappade henne på axeln.
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: mark beats with foot, etc.)klappa vtr
  slå vtr
  (med fötterna)stampa takten vtr + s
 The music started and soon everyone was tapping their feet.
 Musiken började och snart stampade alla takten med sina fötter.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (draught: for beer)på fat prep + s
 The barman poured a pint from the tap.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (bug, wiretap) (vardagligt)avlyssning s
  (försvenskat)buggning s
 Caroline suspected someone had a tap on her phone.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal cutting tool)gängtapp s
  svängjärn s
 Jason used a tap to cut the threads in the nut.
tap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tap-dancing)steppdans s
 Stephen does both ballet and tap.
taps nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." mainly US (nighttime bugle signal in camp)kvällssignal s
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 At taps, all the lights were extinguished.
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (type: on keyboard) (allmän)skriva vtr
  (specifik)skriva på dator, skriva på skrivmaskin vbal uttr
  (slang)knacka, knappra vtr
 The secretary was tapping the keys.
tap [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (recruit, designate)hämta vtr
  utvinna vtr
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make use of)utvinna vtr
  exploatera vtr
  använda vtr
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pierce to draw out sap) (sav, vätska)tappa vtr
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use liquid by opening faucet)tappa upp vtr partikel skj
tap vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cut screw threads)gänga vtr
tap [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, abbreviation (wiretap, bug)avlyssna vtr
  (slang)bugga vtr
 Adrian suspected someone was tapping his calls.
tap [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (resource: exploit)exploatera vtr
  utnyttja vtr
  (neutralt)utvinna vtr
 The mine owner was pleased to hear the workers were tapping a new vein.
tap [sb] for [sth] vtr + prep slang (money: borrow from)låna vtr
 The teenager tapped her mother for £20.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Synonymer: pat, rap, dab, blow, hit, mer...
Kollokationer: drink tap water, tap [dancers, dancing], what's on tap?, mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "tap" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'tap'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: across | drill

Reklam

Rapportera en olämplig annons.