towering

Listen:
 [ˈtaʊərɪŋ]


För verbet: "to tower"

Present Participle: towering
På den här sidan: towering, tower

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
towering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very tall) (hög, framträdande)tornande adj
  (person: lång, stilig)reslig adj
  (stor)väldig adj
 At nearly seven feet tall, Herman is a towering man.
towering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (great, important)framstående, prominent adj
  betydande adj
 Mick is a towering figure in the field of rocket science.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
tower nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building)byggnad s
  höghus, torn s
 They are building a new office tower downtown.
tower nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (broadcast)mast s
  torn s
 They erected a mobile phone tower next to the local school.
tower nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fortress)borg s
  fästning s
 This tower is where the king imprisoned his enemies.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
tower nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (control station)kontrolltorn s
 The tower lost contact with the pilot just before the accident.
tower nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer unit)tower s
  torn, datortorn s
tower viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be above)höja sig vitr
  torna vitr
 He's very tall and towers above everyone else.
tower viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (surpass)överträffa vtr
  överglänsa vtr
 Through his military genius, Napoleon towered above his contemporaries.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "towering" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'towering'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: across | drill

Reklam

Rapportera en olämplig annons.