trace

Listen:
 [ˈtreɪs]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
trace [sth],
trace [sth] onto [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(outline)rita konturer, göra konturer vtr
  skissa vtr
 The architect traced the plans carefully.
 Arkitekten skissade noggrant ritningarna.
trace [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (find)spåra, spåra upp vtr
  följa vtr
 Police are trying to trace witnesses to the accident.
 Polisen försöker spåra upp vittnen till olyckan.
trace [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (identify origin)spåra vtr
 The gas company is trying to trace the source of the leak.
 Naturgasföretaget försöker att spåra källan till läckan.
trace [sth] to [sb/sth] vtr + prep (find origin, originator)härleda ngt till ngn/ngt vtr + prep
  (bildlig)knyta ngt till ngn/ngt vtr + prep
 Karen finally traced the strange smell to the pile of clothes on her teenage daughter's bedroom floor.
 Karen kunde till slut härleda den konstiga lukten till en hög med kläder i sin tonårsdotters sovrumsgolv.
trace [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw on translucent paper)kalkera vtr
 The schoolboy traced the map.
 Skolpojken kalkerade kartan.
trace [sth] to [sth] vtr + prep (follow to source)spåra ngt till ngt vtr + prep
  följa ngt till ngt vtr + prep
 Grace can trace her family tree to the sixteenth century.
 Grace kan spåra sitt familjeträd till sjuttonhundratalet.
trace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (detectable amount)spår s
  aning s
 There were traces of mud on the carpet where Simon had walked through without taking his boots off first.
 Det fanns spår av lera på mattan där Simon hade gått utan att ta av sig sina kängor först.
trace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indication of presence)spår s
  antydan s
 There are traces that Olivia has been home, but she isn't here now.
 Det finns spår som tyder på att Olivia har varit hemma, men hon är inte här nu.
trace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tracking a phone call)spårning av samtal s
 The trace helped the police to catch the criminal.
 Spårningen av samtalet hjälpte polisen att fånga brottslingen.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
trace [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (phone call: track)spåra vtr
 Police tried to trace the call from the kidnapper, but he hung up too quickly.
trace [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (follow course of)följa vtr
  bevaka vtr
 Robert traced the course of events leading to the crisis.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: trace [an image, a picture, the outline], trace [the image] onto [paper, canvas, a notepad, the screen], trace a [vehicle, car, van], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "trace" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'trace'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: key | utter

Reklam

Rapportera en olämplig annons.