stir

Listen:
 [ˈst3ːr]


WordReference English-Turkish Dictionary © 2019:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
stir [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mix)karıştırmak geçişli f.
 Stir all of the ingredients together with a spoon.
 Kaşıkla bütün malzemeleri karıştırın.
 
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
stir nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (disturbance) (mecazlı)rahatsızlık, sıkıntı i.
  kargaşa, karışıklık i.
  gerginlik i.
 The sculpture of the nude caused quite a stir.
stir nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (movement, feeling)duygu, his i.
 At his words, a stir of hope rose inside them.
stir nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of stirring)karıştırma i.
 A stir helped the sugar to dissolve into the coffee.
stir nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (jail)hapishane, cezaevi, kodes i.
 On the day he got out of stir, he promised to reform.
stir viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move position)hareket etmek, kımıldamak geçişsiz f.
 The baby didn't stir all night long.
stir viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (mix)karıştırmak geçişli f.
 The recipe says to stir for two minutes.
stir [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move)hareket ettirmek, kımıldatmak geçişli f.
  oynatmak geçişli f.
 She didn't stir even an eyelash when he entered the room.
stir [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (affect)etkilemek geçişli f.
  duygulandırmak geçişli f.
 The drama will stir the audience to tears.
stir [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provoke)kışkırtmak, tahrik etmek geçişli f.
  rahatsız etmek geçişli f.
 The boys stirred the sleeping dog by yelling.
stir [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rouse)canlandırmak geçişli f.
  harekete geçirmek geçişli f.
 The orator knew how to stir the crowd.
stir [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (awaken, evoke) (his, vb.)uyandırmak geçişli f.
 The music stirs our emotions.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2019:

Bileşik Şekiller:
İngilizceTürkçe
stir-fry nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stir-fried dish)az yağda kızartılmış yiyecek i.
stir fry [sth],
stir-fry [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(pan-fry quickly)az yağda kızartmak f.
 Don't put too much oil in the pan when you stir fry the chicken and peppers.
stir [sth] in,
stir in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(mix or blend)içine karıştırmak f.
stir up [sth],
stir [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (provoke, incite)coşturmak, heyecanlandırmak f.
  uyandırmak/tahrik etmek/kışkırtmak f.
  karıştırmak f.
 The protest was a device to stir up public interest in the issue. Her bombastic speech was guaranteed to stir up raw emotions.
stir up trouble v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (provoke discontent or disagreement)ortalığı karıştırmak, olay çıkarmak f.
  problem yaratmak, sorun çıkarmak f.
 The motorcycle gang roared into town, determined to stir up trouble. Gossips must repeat rumors just to stir up trouble.
stir-fry,
stir fry
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(quickly pan-fried mixed dish)karıştırılarak kızartılmış yiyecek i.
stir-fry adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a pan-fried mixed dish)karıştırılarak kızartılmış s.
 This stir-fry beef is delicious!
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'stir' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:
Eşdizimler: stir the [pot, soup, gravy], give it a [few, couple, of] stirs, stir it with a (wooden) spoon, daha fazlası...

stir' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'stir'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar

Word of the day: fear | spoil

Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.