surge

Listen:
 [ˈs3ːrdʒ]


WordReference English-Turkish Dictionary © 2019:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
surge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sudden rush)ani artış/yükseliş i.
 A surge of people headed for the stadium exit as soon as the game was over.
surge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical)(elektrik) ani akım i.
 The storm caused a power surge and damaged Mark's computer.
surge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (increase forcefully) (mecazlı)zoraki artmak/yükselmek geçişsiz f.
 Demand for housing in this area has surged.
 
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
surge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sea)(deniz) kabarma, dalgalanma i.
  büyük/dev dalga i.
 The surge of the waves nearly pulled Ursula under, but she managed to swim back to shore.
surge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (increase in prices) (fiyat)artış i.
  yükseliş i.
 Unrest in the Middle East caused a surge in oil prices.
surge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sudden increase)ani artış i.
  ani yükseliş i.
 There has been a surge in the crime rate over the last year.
surge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (wave of emotion) (duygu, his)dalga i.
 Anna felt a surge of guilt every time she thought of what she'd done.
surge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sea: move forcefully) (deniz)aniden yükselmek geçişsiz f.
  kabarmak geçişsiz f.
  çalkalanmak geçişsiz f.
 The waves surged towards the beach.
surge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (move forcefully)öne atılmak geçişsiz f.
 Lydia pressed her foot down on the accelerator and the car surged forward.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'surge' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:
Eşdizimler: a surge protector, there has been a surge in [production, prices, profits], has been a surge of interest in, daha fazlası...

surge' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'surge'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar

Word of the day: key | utter

Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.